Scientific publications of the Systematic Zoology Research Group in 2005

 

 

 

Andrássy, I. (2005): The free-living nematode fauna of Hungary (Ne­matoda errantia), I. − In Csuzdi, Cs. & Mahunka, S. (szerk.): Pedozoologia Hungarica, 3. Budapest, 518 pp.

 

Abebe, E., Andrássy, I. & Traunspurger, W. (szerk., 2005): Freshwater nematodes: ecology and taxonomy. − CABI Publishing, Wallingford, 576 pp.

 

Csuzdi Cs. & Pavlicek, T (2005): Earthworms of Jordan. – Zoology in the Middle East, 34:  71-78.

 

Csuzdi, Cs. (2005): Earthworms from Sao Tomé (Annelida, Oligochaeta). ­ J. Nat. Hist. 39(33): 3039-3058.

 

Csuzdi, Cs. & Pavlicek, T. (2005): Earthworms from Israel II. Remarks on the genus Perelia Easton, 1983 with descriptions of a new genus and two new species. – Acta zool. hung. 51(2): 75-96.

 

Tardy, J., Csuzdi, Cs., Kertész, Á., Szendrei, G. & Zámbó, L. (2005): Talajok mint védendő természeti értékek. (Gondolatok a talajtakaró és a természetvédelem kapcsolatához).

– In: Stefanovits P. & Michéli E. (szerk.): A talajok jelentősége a 21. században. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a

Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője.) p. 289–306.

 

Pavlíček T., Csuzdi Cs. (2005): Žížaly levantské oblasti. (Earthworms of the Levant). Živa, 5: 219-221 (in Czech).

 

Kontschán, J. (2005): On some little known and new Uropodina species (Acari: Mesostigmata) from Croatia, Serbia-Montenegro, Slovenia and Macedonia. Acta zoological bulgarica 57: 153-160.

 

Salmane, I. & Kontschán J. (2005): Soil Gamasina Mites (Acari, parasitiformes, Mesostigmata) from Hungary. I. Latvijas Entomologs 42: 39-44.

 

Kontschán, J. & I. Salmane (2005): Data about the Uropodina mites (Acari, Mesostigmata) of Latvia. Latvijas Entomologs 42: 62-64.

 

Kontschán, J. (2005): New Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 species (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from Dominican Republic (Caribbean Islands). Annls hist. –nat. Mus. natn. Hung. 97: 241-249.

 

Kontschán, J. (2005): Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from Mauritius. Annls hist. –nat. Mus. natn. Hung. 97: 251-255.

 

Kontschán, J. (2005): Two species of Julolaelaps Berlese, 1916 (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) associated with millipedes from Kenya. Annls hist. –nat. Mus. natn. Hung. 97: 257-260.

 

Kárpáthegyi, P. & Kontschán, J. (2005): First record of Neobisium fuscimanum (C. L. Koch, 1843) in Hungary (Pseudoscorpiones). Folia entomologica hungarica 66: 5-6.

 

Mahunka, S. és Banczerowski Januszné (szerk.)(2005): A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 123 pp.

 

Mahunka, S. (2005): Oribatids from Brunei IV (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavansia CVI). – Revue suisse de Zologie, 112 (2): 421–438.

 

Mahunka, S. (2005): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Venezuela I. Microzetid species. — Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 51 (4): 287–311.

 

Mahunka, S. és Banczerowski Januszné (szerk.)(2005): A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 123 pp.

 

Mahunka, S. (2005): Oribatids from Brunei IV (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavansia CVI). – Revue suisse de Zologie, 112 (2): 421–438.

 

Mahunka, S. (2005): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Venezuela I. Microzetid species. — Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 51 (4): 287–311.

 

Szűts. T. & Scharff, N. (2005): Redescription of little known jumping spider genera (Araneae: Salticidae) from West Africa. – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 51 (4): 349-370.

 

Zicsi , A. und Cuendet, G. ( 2005): Über eine neue Octodrilus-Art aus Frankreich (Oligochaeta: Lumbricidae). – Revue suisse Zoologie. 112: 329-331.

 

Zicsi, A.: (2005) : Über den heutigen Stand der Regenwurmfauna (Oligochaeta) Ekuadors mit einem Bestimmungsschlüssel der Glossoscoleciden Arten. Regenwürmer aus Südamerika, 39. -Ber. nat-med. Verein  Innsbruck  92: 95-130.